تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است دوشنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۸:۴۰ ق.ظ

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

سردار سلیمانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

سردار سلیمانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

محمد علي ابطحي در جمع راهپيمايان ۲۲ بهمن

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

مصطفی پورمحمدی

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

آیبت الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

محمود احمدي نژاد در جمع راهپيمايان ۲۲ بهمن

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

قالیباف شهردار تهران

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

سلفی با دکتر حسن روحانی رئیس جمهور

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

عارف و همسرش در جمع راهپيمايان ۲۲ بهمن

تصاویر دیدنی شخصیت های مهم در راهپيمايي 22 بهمن

حجت الاسلام احمد خاتمي و آيت الله قرباني در جمع راهپيمايان ۲۲ بهمنNo comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.