مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است!

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است شنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۶:۴۲ ق.ظ

 مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است!

این مرد یک باغ گل بزرگ و خاصی را ساخت تا همسر نابینایش بتواند از بوی آن لذت ببرد.

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)

خانم و آقای کاروکی به عنوان دامدار زندگی شادی در مناطق روستایی ژاپن به همراه دو فرزندشان داشتند. آنها هرروز صبح زود با هم بیدار می شدند و به ۶۰ گاوشان رسیدگی می کردند. آنها به سختی زمانی برای استراحت پیدا می کردند اما امیدوار بودند وقتی بازنشسته می شوند باهم دور ژآپن سفر کنند.

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)

اما فاجعه زمانی روی داد که خانم کاروکی در ۵۲ سالگی، بینایی اش را به خاطر دیابت از دست داد و همه برنامه های آنها را به هم ریخت. او افسرده و گوشه گیر شد و در خانه، مسیر انزوا را در پیش گرفت. آقای کاروکی که تحمل دیدن همسرش در این وضع را نداشت، تلاش زیادی کرد تا راهی برای دلخوشی و تشویق همسرش پیدا کند، تا اینکه یک ایده زیبا به ذهنش رسید!

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)

او تصمیم گرفت یک باغ گل بکارد تا همسرش بتواند از بوی آن لذت ببرد و او را تشویق کند که از خانه خارج شود و بار دیگر لبخند بزند. پس از دوسال سختکوشی و پرورش هزاران گل، او به هدفش رسید. تا به حال ۷۰۰۰ نفر از سراسر جهان به آنجا رفته اند تا نتیجه یک داستان عاشقانه واقعی را از نزدیک ببینند.

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)

مهربان ترین شوهر دنیا این مرد ژاپنی است! (عکس)



No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.