نگاه تو

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, ۲۵ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۸:۲۹ ق.ظ

 نگاه تو

گاهی نگاهت

آنقدر نافذ است

که خودم را نه

دیوار پشت سرم را

در چشمت می بینم.No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.