بایگانی “آب که از سر گذشت”

آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع

چهارشنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۴

آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع

آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع

“آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه صد نی” یا “آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب” کنایه از زمانی است که کار خراب می شود و آنچه که نبايد بشود شد ديگر زياد و کمش فرقي نمي کند.

ادامه مطلب»