بایگانی “اشكال در بلع مواد غذايي”

براي افزايش اشتها چه بايد كرد؟

شنبه, ۷ فروردین, ۱۳۹۵

براي افزايش اشتها چه بايد كرد؟

فردي كه دچار كمبود يا فقدان اشتهاست، خيلي كمتر از حالت معمول غذا مي خورد. كمي ِاشتها معمولاً به دليل هضم كم موادغذايي است. با جويدن طولاني غذا و نوشيدن مايعات سرد اين حالت بدتر مي شود. گاهي اوقات هم به دليل عوامل روحي است.

عمل هضم به دليل نفخ و گاز معده، كاهش حس چشايي و تنفس بد كاهش مي يابد كه معمولاً باعث كمبود انرژي مورد نياز بدن مي شود.

كاهش اشتها باعث كاهش وزن مي شود. پس يكي از راه هاي افزايش وزن درافراد لاغر ، افزايش اشتهاي آنهاست.

كاهش اشتها مي تواند به دليل عوامل زير باشد :

– اشكال در بلع مواد غذايي

– استفراغ و تهوع

– تغيير يا كاهش حس چشايي

– احساس سيري

– رشد تومور

– افسردگي

– درد
ادامه مطلب»