بایگانی “افکار منفی”

آیا مثبت اندیشی تغییر ایجاد می کند ؟

چهارشنبه, ۱۹ اسفند, ۱۳۹۴

آیا مثبت اندیشی تغییر ایجاد می کند ؟

آیا مثبت اندیشی تغییر ایجاد می کند ؟

«تفکر مثبت» یکی از رایج ترین توصیه هایی است که به افراد علاقه مند به رشد فردی میشود. اغلب گفته می شود که اگر افکار منفی داشته باشید موفقیت و شادمانی تقریباً غیرممکن است. در این مقاله بررسی می کنیم که این مسئله درست است یا خیر ؟

” این مقاله توسط Morty Lefkoe  نوشته شده است ، او به مدت ۴۵ سال برای ایجاد تغییرات پایدار در زندگی خود تلاش کرد تا زمانی که راهی برای کنار گذاشتن اعتقاداتی که او را عقب نگه می داشتند پیدا کرد . او یافته هایش را به یک فرآیند قابل تکرار برای کمک به دیگران تبدیل کرد .در نهایت ۱۵۰۰۰۰  نفر و بیش از ۵۰ شرکت، به کمک او باورهای محدود کننده خود را  کنار گذاشتند  “

ادامه مطلب»