بایگانی “اندام جذاب”

عکس های زیبای جنیفر لوپز در حال پوشیدن لباسش|جامعه ايراني

چهارشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۴

عکس های زیبای جنیفر لوپز در حال پوشیدن لباسش

به گزارش ایران ناز جنیفر لوپز با اندام جذابی که دارد هر لباسی که تن کند به زیباتر می شود.

عکس های زیبای جنیفر لوپز در حال پوشیدن لباسش

جنیفر لوپز در مراسم گلدن گلوب به همراه کاسپر اسمارت حضور داشت. این بازیگر و خواننده ۴۶ ساله عکسی از خودش و کاسپر اسمارت را درحال حاضر شدن, منتشر کرده است که قبل از رفتن به مراسم گلدن گلوب گرفته شده است.

عکس های زیبای جنیفر لوپز در حال پوشیدن لباسش