بایگانی “بازسازی چهره”

چهره تفنگدار زن آمریکایی در قم پس از دستگیری

شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴

 چهره تفنگدار زن آمریکایی در قم پس از دستگیری

در راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم ، عده ای از افراد با پوشیدن لباسهای مشابه ملوانان آمریکایی ، اتفاق بازداشت ۱۰ ملوان آمریکایی شامل ۹ مرد و یک زن ، در آبهای خلیج فارس را بازسازی کردند.این میان بازسازی چهره این زن بازداشت شده سوژه بسیار جالب فضای مجازی شده است . به گزارش پارس ناز تصاویر زیر از مراسم راهپیمایی قم در شبکه های مجازی منتشر شده است.

چهره تفنگدار زن آمریکایی در قم پس از دستگیری + 4 عکس

چهره تفنگدار زن آمریکایی در قم پس از دستگیری + 4 عکس

چهره تفنگدار زن آمریکایی در قم پس از دستگیری + 4 عکس

چهره تفنگدار زن آمریکایی در قم پس از دستگیری + 4 عکس