بایگانی “بى اشتهایى”

درمان بى اشتهایى

شنبه, ۷ فروردین, ۱۳۹۵

درمان بى اشتهایى

اگر بى اشتهایى برای مدت کوتاه و به ندرت باشد، جاى نگرانى ندارد. اما اگر آخرین بارى را كه از غذا خوردن لذت برده اید به یاد ندارید، باید سعى كنید عادت عادى خوردن را باز به دست آورید

در اینجا مواردى را كه برای افزایش اشتها باید به آنها توجه و عمل كنید، برایتان می گویم

* به اندازه بخورید
اشتهاى طبیعى، غذا خوردن به اندازه اى است كه وزن بدن را طبیعى نگاه دارد

* اگر اشتهاى طبیعى دارید، باید انواعى از غذاها را بخورید
اشتهاى زیاد به خوردن فقط یک نوع ماده غذا مثلاً گوشت، اشتهاى طبیعى نیست

* اگر مرتباً خود را وادار به خوردن مى كنید، این هم علامت خوبى نیست
ادامه مطلب»