بایگانی “تجاوز گروهی به دختر جوان”

جنجال تصاویر تبلیغاتی تجاوز گروهی به دختر جوان|جامعه ايراني

سه شنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۴

جنجال تصاویر تبلیغاتی تجاوز گروهی به دختر جوان

جنجال تصاویر تبلیغاتی تجاوز گروهی به دختر جوان

جنجال تصاویر تبلیغاتی تجاوز گروهی به دختر جوان در هند ، یک عکاس هندی به تازگی با انتشارتصاویری تبلیغاتی که یادآور صحنه تجاوز گروهی به یک دختر جوان است، داغ قربانیان تجاوز در این کشور، بویژه تجاوز به دانشجوی جوان در سال ۲۰۱۲ را زنده کرده است.

بسیاری از والدینی که فرزندانشان قربانی این ناهنجاری شوم جامعه هند شده اند، همگام با پدر و مادر این قربانی از مقامات قضایی این کشور خواسته اند این تصاویر را ممنوع کنند.

جنجال تصاویر تبلیغاتی تجاوز گروهی به دختر جوان

مادر دانشجوی قربانی در واکنش به این تصاویر می گوید: «این عکاس دوباره آن حادثه را برای ما زنده کرد. او برای منافع اقتصادی و تبلیغاتی خود این عکس ها را تهیه کرده و با این کار احساسات پدران و مادران و تلاش دختر برای رهایی از دست متجاوزان را به تمسخر گرفته است. ولی او حق ندارد احساسات مردم را به بازی بگیرد.»

پدر او هم نظری کم و بیش مشابه دارد. او می گوید: «به دادگاه عالی شکایت خواهم کرد تا عکاس را تنبیه کند. این عکس ها هم باید ممنوع شوند.»

عکاس این تصاویر که عکسها را از فضای مجازی حذف کرده هدف خود از چنین اقدامی را تنها به تصویر کشیدن شرایط سخت و مشقت بار زنان در جامعه هند عنوان کرده است.

جنجال تصاویر تبلیغاتی تجاوز گروهی به دختر جوان

در دسامبر سال ۲۰۱۲ و بدنبال یک تجاوز گروهی به یک دانشجوی جوان، هزاران هندی در اعتراض به ناتوانی پلیس در تامین امنیت شهروندان، در خیابانهای پایتخت تجمع کردند و خواستار توجه مسئولان به امنیت زنان در این کشور شدند