بایگانی “جمجمه بوعلی سینا”

نبش قبر بوعلی سینا و نمایش جمجمه ابوعلی سینا +عکس

سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

نبش قبر بوعلی سینا و نمایش جمجمه ابوعلی سینا +عکس

ادامه مطلب»