بایگانی “جهل، حسادت، تنگ نظری”

اگر ميخواهيد خشم خود را پنهان كنيد ، بخوانيد

سه شنبه, ۱۸ اسفند, ۱۳۹۴

اگر ميخواهيد خشم خود را پنهان كنيد ، بخوانيد

اگر ميخواهيد خشم خود را پنهان كنيد ، بخوانيد

انواع مختلفی از احساسات منفی یا پریشان کننده وجود دارد؛ از جمله جهل، حسادت، تنگ نظری و… اما از همه بدتر، نفرت و خشم است چرا که این دو احساس، بزر گترین موانع در راه ایجاد حس همدلی و ایثار است.
ادامه مطلب»