بایگانی “روانشناسی مردم”

راهکارهای پشت پا زدن به غول دلشوره

دوشنبه, ۲۴ اسفند, ۱۳۹۴

 راهکارهای پشت پا زدن به غول دلشوره

راهکارهای پشت پا زدن به غول دلشورههنگامی که از افراد خواسته می‌شود استرس را تعریف کنند اغلب به جنبه بد آن اشاره و آن را به عنوان یک تجربه ناخوشایند توصیف می کنند. برای مثال ممکن است مواردی را از قبیل احساس ناکامی احساس شکست یا مشکلات مالی را بازگو کنند. درحقیقت آنچه را که آنان به آن اشاره می کنند جنبه بد استرس است که این احساس می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف و کاهش بهره وری شود.