بایگانی “غذای مادر چه تاثیری بر جنین دارد”

غذای مادر چه تاثیری بر جنین دارد؟

جمعه, ۶ فروردین, ۱۳۹۵

غذای مادر چه تاثیری بر جنین دارد؟

غذا تاثیر زیادی بر بدن کودک دارد و کودک از غذا و خون مادر تغذیه می کند. مادر نیز در حد متعادل باید غذای خود را مصرف کند تا مادر دچار ضعف بدنی نشود.

غذای مادر چه تاثیری بر جنین دارد؟

ادامه مطلب»