بایگانی “پسری که دست و پای شبیه به ریشه درخت دارد”

پسری که دست و پای شبیه به ریشه درخت دارد

سه شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۴

پسری که دست و پای شبیه به ریشه درخت دارد

یک بیماری هولناک و نادر سبب شده بدن این مرد به طرز وحشتناکی در بیاید . به گزارش ایران ناز دستان  و پاهای این مرد جوان به سبب عارضه ای ناشناخته شبیه درخت شده است.

ادامه مطلب»